Toccata Music Shop Toccata Music Shop
CDA 1808-2 Lennart Hedwall: Love Almqvist - Mitt väsendes ton

CDA 1808-2 Lennart Hedwall: Love Almqvist - Mitt väsendes ton

125 SEK
Ur Aftonbladet 4. September 1847, författades av kompositören 
Det har i alla tider funnits ett slags, om så får sägas, instinktiv musik, stående utanför den egentliga konsten; alltså utan dess rang och åtskilliga av dess villkor. Den känsla för tonernas oändliga skönhet och hänförande behag, vilken upplyfter varje människas sinne, erfar en magnetisk dragning, av ofta oförklarlig art, till vissa i naturen givna melodiska satser, vilket med detsamma kunne taga sig en egen harmonisk omgivning, ehuru sällan fullt felfri i anseende till den musikaliska grammatikens reglor, som en diktare i denna genre icke känner.
 • Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) 

  Marie Louise (FF I)


  Ludvig Carl Wilhelm

  Min mors minne4


  Afsked till min Fader (FF XVIII)

  Vendelas mörka lockar (FF X)

  Richard Furumo


  Nyniannes röst

  Det doftar i Skogen (FF XVII)

  Ifrån Leonard

  Hjertats Bön

  Gurrhanas Dans (FF XIX)

  En Pingstmorgon (FF XXI)

  Zingari-fest (Songs XXX)


  La Caraffa

  Niakuns Polska


  Nicoline

  Cecilias Fråga